PON - CZW 08:00 – 20:00 | PT 08:00 – 18:30 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Polityka Prywatności

centrum medyczny linden

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: lindencm.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

 • Komentarze: Odwiedzający nie ma możliwości zostawienia komentarza na naszej witrynie. Jeżeli odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 • Media: Brak możliwości wgrania przez użytkownika jakichkolwiek mediów (obrazy, filmy, ścieżki audio)
 • Formularze kontaktowe: Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 • Ciasteczka: Jedyne dane jakie nasza witryna rejestruje związane są z formularzem kontaktowym.
 • Osadzone treści z innych witryn: Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi W zależności od celu przetwarzania Państwa danych, odbiorcami mogą być:

1. Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. gdy wystawimy Państwu fakturę,

2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, usług księgowych, kadrowo-płacowych, prawnych i doradczych, podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe lub hostingu strony internetowej, a także innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem,

3. Naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili. Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Twoje dane nie są przesyłane nigdzie dalej. Jedynym podmiotem zarządzającym jest CM Linden.

Twoje dane kontaktowe

W celu umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail.

Centrum Medyczne Linden jako Administrator danych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku ze świadczeniem usług medycznych

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Linden Sp. z o.o. Sp. k.  stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że:

Warunkiem udzielenia usług przez Linden Sp. z o.o. Sp. k. jest podanie przez Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Linden Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: ul. Lipska 8, 30 – 721 Kraków, o numerze NIP: 679-319-33-55, KRS: 0000818148, e-mail: rejestracja@cmlinden.com , tel.: 660-463-464.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pod adres e-mail: cashmedic@o2.pl lub tradycyjną pocztą na adres podany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług(w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie komunikacji podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1lit. a RODO);
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Linden Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Linden Sp. z o.o. Sp. k.   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
 • w celu kierowania do Ciebie przez Linden Sp. z o.o. Sp. k.  treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Linden Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail oraz drogą sms/mms, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Linden Sp. z o.o. Sp. k. i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi  w zakresie:

 • badań diagnostycznych,
 • usług księgowych,
 • prawnych,
 • informatycznych,

oraz konsultantom medycznym i punktom pobrań.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana / Pani dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez Linden Sp. z o.o. Sp. k. w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy/świadczeń, której/których jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego).

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Administrator Danych Osobowych

Linden Sp. z o.o. Sp. k. 

Skip to content