Email: rejestracja@cmlinden.com | Rejestracja: 660-463-464
PON 08:00 – 20:00 | WT 08:00 – 20:00 | ŚR 08:00 – 20:00 | CZW 08:00 – 20:00 | PT 08:00 – 18:30 |

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W ZWIĄZKU
ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Linden Sp. z o.o. Sp. k.  stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że:

Warunkiem udzielenia usług przez Linden Sp. z o.o. Sp. k. jest podanie przez Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Linden Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: ul. Lipska 8, 30 – 721 Kraków, o numerze NIP: 679-319-33-55, KRS: 0000818148, e-mail: rejestracja@cmlinden.com , tel.: 660-463-464.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pod adres e-mail: cashmedic@o2.pl lub tradycyjną pocztą na adres podany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług(w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie komunikacji podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1lit. a RODO);
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Linden Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Linden Sp. z o.o. Sp. k.   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
 • w celu kierowania do Ciebie przez Linden Sp. z o.o. Sp. k.  treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Linden Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail oraz drogą sms/mms, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Linden Sp. z o.o. Sp. k. i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi  w zakresie:

 • badań diagnostycznych,
 • usług księgowych,
 • prawnych,
 • informatycznych,

oraz konsultantom medycznym i punktom pobrań.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana / Pani dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez Linden Sp. z o.o. Sp. k. w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy/świadczeń, której/których jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego).

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Administrator Danych Osobowych

Linden Sp. z o.o. Sp. k. 

 

Close Menu
en_GB