Email: rejestracja@cmlinden.com | Rejestracja: 660-463-464
PON 08:00 – 20:00 | WT 08:00 – 20:00 | ŚR 08:00 – 20:00 | CZW 08:00 – 20:00 | PT 08:00 – 18:30 |

Spirometria Linden Kraków

Spirometria to badanie nieinwazyjne, które pozwala zmierzyć objętości i pojemności płuc wraz z przepływami powietrza w poszczególnych odcinkach dróg oddechowych. Badanie trwa około 30 minut i polega na wykonywaniu powolnych oraz szybkich oddechów zgodnie z poleceniami technika wykonującego badanie. 

Badanie spirometryczne wykonuje się w celach profilaktycznych lub diagnostycznych. Spirometria pozwala stwierdzić i ocenić zwężenia w drogach oddechowych np. w oskrzelach oraz określa rezerwy wentylacyjne w układzie oddechowym. 

* diagnostyka – przewlekły kaszel, duszności, obniżona tolerancja wysiłku, świszczący oddech, stan po przebytej infekcji,

* profilaktyka – u nałogowych palaczy, u osób narażonych na czynniki szkodliwe dla dróg oddechowych,

Spirometria jest niezbędnym badaniem przy rozpoznaniu np. astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 

Badanie pozwala obiektywnie kontrolować leczenie choroby. 

Cała procedura jest bezpieczna dla pacjenta, używany ustnik oraz przewody są jednorazowe. 

Przeciwwskazania do badania:

* przebyty niedawno zawał serca lub udar mózgu

* odwarstwienie siatkówki

* tętniak aorty i tętnic mózgowych

* przebyte niedawno operacje okulistyczne

* odma opłucnowa

* podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe

* niewyrównana niewydolność oddechowa

Przygotowanie do badania:

* należy wstrzymać się od jedzenie na 2 godziny przed badaniem

* nie należy palić w dniu badania

* należy unikać wysiłku fizycznego bezpośrednio przed badaniem

* w przypadku zażywania niektórych leków wziewnych lekarz może zalecić czasowe przerwanie ich stosowania np. 24 h przed badaniem

  •  
Close Menu
en_GB