Email: rejestracja@cmlinden.com | Rejestracja: 660-463-464
PON 08:00 – 20:00 | WT 08:00 – 20:00 | ŚR 08:00 – 20:00 | CZW 08:00 – 20:00 | PT 08:00 – 18:30 |

Dr n. med. Piotr Paluszek

Specjalizacje:

  • Specjalista kardiologii
  • Specjalista angiologii (chorób naczyń)
  • Specjalista chorób wewnętrznych

Leczone choroby

  • schorzenia układu sercowo-naczyniowego
  • niewydolność serca
  • zakrzepica, żylaki, niewydolność żylna
  • chromanie przestankowe
  • nadciśnienie tętnicze
Dr n. med. Piotr Paluszek​

Edukacja i doświadczenie zawodowe

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002). W latach 2002-2003 odbył staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W latach 2003-2005 studia doktoranckie z zakresu immunologii klinicznej. W latach 2005-2014 zatrudniony był w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń KSS im Jana Pawła II w Krakowie.
Od 2014 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych w KSS im. Jana Pawła II w Krakowie.

Od 2014 roku prowadzi konsultacje z zakresu kardiologii i chorób naczyń w krakowskich poradniach specjalistycznych.

Dodatkowo posiada kilkuletnie doświadczenie w badaniach klinicznych, zarówno w roli współbadacza jak i głównego badacza.

Specjalizacje i działalność naukowa

W latach 2005 do 2010 odbywał specjalizację z chorób wewnętrznych (Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń KSS im Jana Pawła II w Krakowie), którą zakończył egzaminem specjalizacyjnym  w 2011 roku.
Następnie w roku 2011 rozpoczął specjalizację z angiologii (Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK im Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach) i zakończył ją egzaminem specjalizacyjnym w 2014 roku.
W 2019 roku ukończył specjalizację z kardiologii (Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej KSS im Jana Pawła II w Krakowie).

Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2017 roku, z wyróżnieniem).

Ponadto:

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (od 2006 roku).

Członek Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (od 2012 roku).

Autor i współautor kilkunastu prac oryginalnych, opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Autor i współautor kilkudziesięciu doniesień naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach.

Szczególne zainteresowania:

1. Leczenie interwencyjne (angioplastyka balonowa, angioplastyka z zastosowaniem stentów):
– tętnic dogłowowych (szyjnych, kręgowych, podobojczykowych)
– tętnic trzewnych, nerkowych
– tętnic kończyn górnych i dolnych (biodrowych, udowych, naczyń podudzia)
– tętnic wieńcowych
2. Diagnostyka inwazyjna układu naczyniowego (angiografia, koronarografia, badania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej)
3. Diagnostyka nieinwazyjna układu naczyniowego: ultrasonografia tętnic i żył, interpretacja badań obrazowych naczyniowych (angio-CT, angio-MRI), badanie echokardiograficzne

Znajomość języków obcych – angielski

Close Menu
pl_PL